P o z v á n í

 

na koncert pořádaný pod záštitou senátora Jiřího Hlavatého

 

Koletovy hornické hudby

14. září 2017 od 17 hodin ve Valdštejnské zahradě v Praze

Logo Koletovy hornické hudby

 

   Velký amatérský dechový orchestr působí ve Rtyni v Podkrkonoší. Má víc než 150 letou tradici, soustřeďuje se na amatérské hudebníky z Trutnovska a Náchodska. Bližší informace na www.koletovka.cz

Archiv roku 2015


Prosinec

1. 12. 2015 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
2. 12. 2015 Schůze senátu
3. 12. 2015 Přednáška ČVUT Praha
9. 12. 2015 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
10. 12. 2015 Schůze senátu

Beseda se studenty Pražské ČVUT


Dne 3.12.2015 se konala beseda Ing. Jiřího Hlavatého se studenty na téma "Jak jsem začínal".

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na následujícím odkaze ZDE. Autorem těchto fotografií je Jakub Václavek.


Listopad

4. 11. 2015 Dvůr Králové n. L., Hankův dům, Beseda s občany
5. 11. 2015 Praha Konference k 25. výročí ATOK Hradec Králové Kulatý stůl MANAGEMENT nebo LEADERSHIP?
12. 11. 2015 Benefiční koncert Farní charity Dvůr Králové n.L.
18. 11. 2015 Dvůr Králové n. L., Hankův dům, Beseda s občany
23. 11. 2015 Náchod - zahájení rekonstruované okružní křižovatky za přítomnosti Dana Ťoka, misnistra dopravy

Turnaj ve stolním tenise konaný v Bernarticích


Za podpory senátora a statutárního ředitele Ing. Jiřího Hlavatého se 28. 11. 2015 konal v Národním domě v Bernarticích 10. ročník turnaje o přeborníka dobrovolného svazku obcí "Žacléřsko" ve stolním tenise.

 

Nový kruhový objezd "u Čedoku" otevřen - urychlí průjezd městem


V pondělí 23. 11. 2015 skončilo krušných 139 dní nejen pro „Náchoďáky“. Sedmého července 2015 bylo předáno staveniště okružní křižovatky u Čedoku (I/33 Náchod - úprava okružní křižovatky - Pražská – Běloveská) zhotovitelům stavby M - SILNICE a. s. Pardubice a Sovis CZ a. s. Hradec Králové. Projekt na stavbu zpracovala projekční kancelář Ing. Šír - projektování DS a.s. Hradec Králové, investorem bylo ŘSD Hradec Králové..

Původní nevyhovující kruhový objezd byl zvětšen a rozšířen o dvě spojovací větve (bypassy). Současně s kompletní rekonstrukcí křižovatky byly upraveny například i dotčené opěrné zdi, kanalizace, chodníky a inženýrské sítě. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 35 milionů korun vč. DPH.

Po celou dobu stavby byl provoz řízen kyvadlově. V první fázi byl provoz veden v pravé části původní křižovatky ve směru na Polsko, byly přeloženy veškeré sítě a odtěžena původní vozovka. Také byly vybudovány nové opěrné zdi a stanice pro odčerpávání spodních vod. Kompletně byla tato část rekonstrukce dokončena 26. září a díky tomu mohl být provoz sveden na novou část kruhového objezdu a začala rekonstrukce druhé části křižovatky. Ve druhé fázi byly dobudovány přeložky sítí, chodníky, ostrůvky pro pěší, osvětlení a dokončeno dopravní značení. Stavbu se podařilo dokončit v řádném termínu a plně otevřít veřejné dopravě právě dnes.

I přesto, že s sebou nesla rekonstrukce této okružní křižovatky značné dopravní komplikace, výsledek stojí za to. Zvýšila se nejen bezpečnost provozu, ale navýšila se i kapacita okružní křižovatky, čímž se urychlí průjezd městem.

Zrekonstruovaná okružní křižovatka byla odpoledne slavnostně uvedena do provozu za účasti mnoha významných hostů mezi nimiž nechyběl místopředseda vlády a náchodský zastupitel Pavel Bělobrádek, ministr dopravy Dan Ťok, senátor Jiří Hlavatý, poslanci Ivan Adamec a Pavel Plzák, krajský policejní ředitel Martin Červíček, generální ředitel SŽDC, s. o., Pavel Surý, ředitelka holdingu MEDIS Blanka Kalcsová, ředitel ŘSD Hradec Králové Marek Novotný, náchodští radní a zastupitelé, zástupci dodavatele a dopravců a mnoho dalších, kteří se stejně jako řada řidičů těšili na zprovoznění tohoto největšího dopravního uzle v Náchodě.

Beseda s občany města Dvora Králové n.L.


Ve středu 18.11. proběhla První beseda s občany města Dvora Králové n.L. se senátorem Jiřím Hlavatým a starostou Ing. Janem Jarolímem v kulturním domě Hankova doma. Zcela zaplněný sál a dotazy občanů vytvořily přátelskou, neformální atmosféru, provázenou spontáním sympatizujícím potleskem jako souhlasnou reakcí u některých námětů, jako např. kontroverzní cyklostesky, hluk u nočních klubů, otázky ohledně čističky atd...

Velký zájem o dění ve městě a konkrétní dotazy na palčivé problémy, které občany trápí, překvapil i oba aktéry na pódiu, pana Hlavatého a pana Jarolíma, kteří se ochotně snažili objasnit některá úskalí a postupy při řešení stávajících krizových situací, tzn. především zanedbané chodníky, silnice i kanalizace v dezolátním stavu v celém městě. Takhle nějak si představujeme komunikaci s vedením města a podrobné vysvětlení stávající situace i reálné plány na řešení dotazovaných problémů jistě prospělo oběma stranám. Osobní kontakt je jedinečná příležitost poznat postoje radnice a je rozhodně prospěšnější, než používat anonymní aroganci a kritiku na sociálních sítích. Rozcházeli jsme se po 3 hodinách diskuze s příslibem, že se opět při podobné debatě sejdeme. Odpovědi na písemné dotazy, na které se nedostalo, budou postupně zveřejněny na webu města.

Psaný výtah z besedy najdete na www.kralovedvorsko.cz

Fotografie z besedy Fotografie z besedy

Foto: Bc. Jan Skalický


Říjen

2. 10. 2015 Svatohubertské slavnosti Kuks
20. 10. 2015 Výbor pro hospodářství, zemědělství a energetiku
22. 10. 2015 Schůze senátu

Svatohubertské slavnosti Kuks


Svatohubertské slavnosti


Září

4. 9. 2015 125. výročí založení Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem
8. 9. 2015 Tisková konference na KÚ Hradec Králové k výstavbě laboratoře
v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem a peněžním daru a. s. JUTA
12. 9. 2015 Slavnostní otevření nového fotbalového areálu Vrchlabí
20. 9. 2015 Otázky Václava Moravce
23. 9. 2015 Schůze senátu
29. 9. 2015 Nemocnice Dvůr Králové nad Labem
Zahájení provozu nové technologie

Zahájení provozu technologie na výrobu medicinálního vzduchu


Foto nemocnice 1 Foto nemocnice 2

125. výročí založení Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem


Foto 1 Foto 2
Foto 3 Foto 4

Slavnostní otevření nového fotbalového areálu ve VrchlabíSrpen

11. 8. 2015 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
12. 8. 2015 Schůze senátu
19. 8. 2015 Slavnostní zahájení 61. Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci
25. 8. 2015 Rozhovor pro Hospodářskou komoru PLR
31. 8. 2015 125 let Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem

Červenec

22. 7. 2015 Výbor pro zemědělství, hospodářství a dopravu
22. 7. 2015 Schůze senátu
23. 7. 2015 Schůze senátu

61. Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci

61. Mezinárodního folklorní festivalu v Červeném Kostelci od 19. do 23. 8. 2015 se zúčastnilo 21 tanečních souborů ze 16 zemí.

foto1 foto2
foto3 foto4

Červen

16. 6. 2015 Schůze výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
17. 6. 2015 Schůze senátu
24. 6. 2015 Schůze senátu
29. 6. 2015 MS ČR insolvenční zákon

Ochutnávka vín na staré radnici


Ochutnávku vín na staré radnici otevřeli starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec a generální ředitel a.s. JUTA Dvůr Králové n/L. Ing. Jiří Hlavatý spolu s prezidentem vinařského spolku Jiřím Šťovíčkem. Milovníci vína pak mohli ochutnávat z více než 150 vzorků vína dvanácti vinařů, zatímco odborná porota vyhodnotila Dračí víno 2015 - to už potřetí v řadě získalo vinařství Volařík z Mikulova za bílé víno Solaris 2014.


Květen

11. 5. 2015 Setkání s poslanci PSP ČR,
(Hradec Králové, Kavárna Muzeum, Eliščino nábřeží 465)
12. 5. 2015 Schůze výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
13. 5. 2015 Schůze senátu
18. 5. 2015 Klub seniorů Trutnov (malý sál Městského úřadu, od 15 hodin)
23. 5. 2015 Vinařské slavnosti Trutnov 2015

Trutnov


V Klubu seniorů senátor a statutární ředitel JUTY, Dvůr Králové nad Labem představil své podnikatelské aktivity, opatření společnosti v oblasti péče o zaměstnance včetně osobního úsilí - přesvědčovat zaměstnance, aby se nezadlužovali. Uvedl představy, s kterými vstupoval do senátu a okomentoval dosavadní zkušenosti. K příjemnému setkání přispěla přítomnost zakladatele a jednatele firmy KASPER ing. Rudolfa Kaspera."

foto1 foto2

Duben

14. 4. 2015 Schůze výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Sebeobrana


Dne 27. 4. 2015 navštívil senátora pana Hlavatého zastupitel pověřený řízením Městské policie pan Jan Štípek. Vysvětlil panu Hlavatému činnost a fungování Self defence team Městské policie Dvůr Králové nad Labem a nabídl mu partnerství.

Pan senátor tento projekt k vyškolení v sebeobraně zdravotníků, učitelů, vychovatelů a všech osob přicházejících do styku s nemocnými nebo problémovými občany pokládá za aktuální a veřejně prospěšný. Proto se rozhodl jej jako partner akce podpořit.


Březen

2. 3. 2015 Setkání s Geordinou Steinsky-Schwartz, Dvůr Králové nad Labem
4. 3. 2015 Předání finanční sbírky a sponzorského daru Farní charitě, Diakonii, Královédvorské Arnice a Misericordii ve Dvoře Králové nad Labem
11. 3. 2015 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
18. 3. 2015 Schůze senátu
19. 3. 2015 Schůze senátu
23. 3. 2015 Slavnostní otevření zrekonstruovaného hospitálu Kuks
24. 3. 2015 Klub důchodců Sadová, Dvůr Králové nad Labem

Beseda v Klubu důchodců, Sadová ul., Dvůr Králové nad Labem


Ze strany účastníků byly dotazy především na dění ve městě Dvůr Králové nad Labem - čistička, opravy chodníků, silnic, záměry s prostorem po Tibě Zálabí a případná výstavba krytého bazénu. Obecně pak drogy, zbraně, mezilidské vztahy. Senátor je seznámil s fungováním senátu, okomentoval poslední projednávané zákony a vlastní aktivity, které souvisí především se získáním finančních prostředků na opravy silnic.

Fotografie z akce

Charitativní sbírka


Ve sbírce, která byla na dvorských závodech zorganizována bylo vybráno neuvěřitelných 62.024,- Kč. Ty sponzorským darem statutární ředitel a senátor Jiří Hlavatý navýšil na 80.000,- Kč. Ve středu 4. 3. 2015 je spolu s nejštědřejším dárcem panem Miroslavem Smetanovu předal zástupcům těchto dvorských organizací a společností:

  • 40.000,- Kč Farní charitě, ředitelce Mgr Kateřině Hojné
  • 20.000,- Kč Diakonii, řediteli Mgr Zdeňku Hojnému
  • 10.000,- Kč Královédvorské Arnice, předsedkyni Janě Štepánové
  • 10.000,- Kč Miseriocordii, sestře Doubravce - Lence Mazancové

Předání se uskutečnilo v Centru pro rodinu KLUBKO kde sídlí i Sociálně terapeutická dílna SLUNEČNICE.

Všem zaměstnancům patří velké poděkování a poděkování samozřejmě i zaměstnancům a dobrovolníkům uvedených organizací a společností za služby a pomoc, kterou potřebným poskytují.

Fotografie z akce jsou k dispozici zde.

Fotografie z charitativní sbírky 2015

Setkání s paní Georginou Steinsky-Schwartz


Paní Georgina Steinsky-Schwartz je ambasadorem obecně prospěšné společnosti Centrum rozvoje České Skalice. Na setkání ve Dvoře Králové nad Labem představila vizi dalšího vzdělávání mládeže ve Vile Čerych, kterou bratři Ladislav a Jiří Čerychovi věnovali v roce 2001 ke vzdělávacím účelům a rozvoji neziskového sektoru Nadaci rozvoje občanské společnosti. Vila Čerych působí již od roku 2003 jako vzdělávací středisko, jehož provozovatelem je právě Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. Od září je zde plánováno zahájení vzdělávacích programů zaměřených na mladé lidi 17 - 25 let. Cílem programů je vzdělávání v oblasti kritického myšlení, výchovy k demokratickému občanství a pohledu na svět očima občana ČR. Více informaci je možné získat na stránkách www.vilacerych.cz.


Únor

2. 2. 2015 Občanské sdružení za obnovu památky židovského hřbitova
ve Dvoře Králové nad Labem
10. 2. 2015 Návštěva Miroslava Singera - guvernéra ČNB
12. 2. 2015 Beseda se studenty gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem
18. 2. 2015 Setkání zastupitelů Královehradeckého kraje s prezidentem ČR
19. 2. 2015 Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana
19. 2. 2015 Výbor pro zemědělství, hospodářství a dopravu
20. 2. 2015 Návštěva poslance a starosty města Trutnova Ivana Adamce
25. 2. 2015 Schůze senátu ČR
28. 2. 2015 Celostátní sněm ANO

Jednání s poslancem a starostou města Trutnova Ivanem Adamcem


Cílem návštěvy bylo vyměnit si názory na potřeby regionu v souvislosti s jeho dalším rozvojem a jak spolupracovat na postu senátora a poslance ve prospěch regionu. Prioritou je pokračování dálnice od Hradce Králové do Trutnova a Lubawky. Pan poslanec Adamec zastává názor nečekat, začít připravovat projekt a výkupy pozemků i opačným směrem, to znamená z polské strany z Lubawky přes Královec a Bernartice na Trutnov.

Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana


Poprvé v historii navštívil 19. února 2015 a. s. Juta prezident ČR pan Miloš Zeman v doprovodu hejtmana Královéhradeckého kraje pana Lubomíra France. K návštěvě byl vybrán závod 15 – výroba umělého trávníku v průmyslové zóně Na Borkách. Po schůzce s vedením následovalo setkání se zaměstnanci královédvorských závodů a zástupci závodu Jaroměř. Setkání bylo příjemné, přátelské a srdečné.

Fotografie z průběhu akce je možné si prohlédnout na následujícím odkaze zde.

Fotografie z návštěvy prezidenta Zemana

Beseda se studenty Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem


Dne 12. 2. 2015 se statutární ředitel společnosti Juta a.s. Ing. Jiří Hlavatý zúčastnil besedy se studenty Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem. Záznam z tohoto rozhovoru si můžete prohlédnout zde.

Fotografie z besedy Fotografie z besedy

Návštěva Miroslava Singera - guvernéra ČNB


Guvernér ČNB Miroslav Singer navštívil akciovou společnost Juta na pozvání statutárního ředitele ing. Jiřího Hlavatého. Pan Singer návštěvu využil i k prohlídce tří výrobních závodů ve Dvoře Králové n.L. Byl příjemně překvapen a ocenil, jak se od druhé poloviny 90. let, kdy působil ve vedení společnosti z tohoto odvětví, evidentně řádově zlepšila výkonnost provozu a byly vybudovány rozsáhle moderní společnosti, jako je Juta. Přitom je u nás textilní průmysl stále mnohými vnímán jako nepříliš úspěšně odvětví. Byla to příležitost k  setkání dvou vzájemně propojených, byť odlišných subjektů, výroby a  centrálního bankovnictví.

Navsteva pana Singera Navsteva pana Singera

Leden

6. 1. 2015 Město Úpice, jednání se starostou Ing. Hůlkou
8. 1. 2015 Setkání s novináři, Hradec Králové
13. 1. 2015 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
14. 1. 2015 3. schůze Senátu ČR
28. 1. 2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva Města Úpice

4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚPICE


pozvánka 4. Zasedání města Úpice

Záznam ze zasedání je k dispozici na www města Úpice.

Tříkrálová sbírka (6. - 31. 1. 2015)


Logo Tříkrálové sbírky

V rámci Tříkrálové sbírky, pod patronací statutárního ředitele a senátora Ing. Jiřího Hlavatého, proběhla mezi zaměstnanci dvorských závodů a. s. Juta charitativní sbírka. Její výtěžek bude v únoru předán, spolu s každoročním sponzorským darem, ředitelce Farní charity ve Dvoře Králové nad Labem Mgr. Kateřině Hojné.

Podpora

  • TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší "Sportem proti drogám"
    Fotografie mladých fotbalistů Fotografie mladých fotbalistů
  • Státní léčebné lázně Janské Lázně "Zahájení lázeňské sezony"

Archiv: 2017 2016 2015